środa, 14 maja 2014

Praska Straż Ogniowa

Fot. 1

Fot. 2

W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajdują się zdjęcia z  roku 1925 przedstawiające V Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej na Pradze. Powyższe zdjęcia nr 1 i 2, przedstawiają zlokalizowane przy ulicy Sprzecznej garaże WSO. Identyfikację znacznie ułatwiła galeria zdjęć zamieszczonych na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy: LINK.

Jak widać na fotografii z roku 1941: LINK, bramy wjazdowe do garaży zostały przebudowane prawdopodobnie ze względu na większe gabaryty wozów strażackich.

 Fot. 3

Na kolejnym zdjęciu (nr 3) widzimy budynek zlokalizowany w północnej części remizy, pomiędzy ulicą  Marcinkowskiego a Sprzeczną. Budynek prawdopodobnie przeznaczony był na stajnie, o czym mogą świadczyć wysokie nadbudówki dające dostęp do poddasza, gdzie składowano siano dla koni.  Na fotografii z roku 1918 częściowo widać bramę prowadzącą na teren stajni: LINK. Niski ceglany budynek po prawej stronie zdjęcia nr 3, to z pewnością  kuźnia. W roku 1928  konie zostały wycofane ze służby w WSO, więc stajnie nie były już dłużej potrzebne. Kiedy nastąpiła przebudowa budynku, trudno powiedzieć, jeżeli wierzyć datowaniu zdjęć na stronie PSP to około 1936, ponieważ umieszczone tam fotografie z tego roku ukazują budynek przed i po przebudowie: LINK1, LINK2, LINK3.   

Posługując się ortofotomapą z roku 1945, wszystkie trzy ujęcia możemy rozrysować w następujący sposób:


W ciągu nieprzerwanej służby od roku 1878 budynki straży pożarnej przy ul. Marcinkowskiego 2 przetrwały w niemal niezmienionej formie. Nawet wieża obserwacyjna, rozebrana w roku 1954, wróciła na dawne miejsce podczas rewitalizacji kompleksu w 2009. Zaiste rzadki to przypadek historycznej ciągłości miejsca wśród warszawskich zabytków.

(D)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz