wtorek, 27 sierpnia 2013

Dymy nad Warszawą

Identyfikacja zdjęć panoramicznych zazwyczaj nie sprawia wiele trudności, niekiedy pewnym wyzwaniem może być ustalenie miejsca skąd zdjęcie wykonano. Przyjrzyjmy się dzisiaj następującemu zdjęciu:


Jest to fotografia autorstwa Stefana Rassalskiego wykonana podczas powstania warszawskiego. W roku 2006 dom aukcyjny Desa Unicum wystawił ją na licytację: LINK. W wersji nieco okrojonej zdjęcie to znalazło się również na stronie fotopolska.eu: LINK. Wieże kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, widoczne w centralnej części kadru, jednoznacznie wskazują iż zdjęcie wykonano w Śródmieściu Południowym. Na tym można by w sumie zakończyć zabawę, ale każdy dociekliwy badacz fotografii zada sobie pytanie: ciekawe gdzie stał fotograf?

Na zdjęciu mamy dwa dominujące nad dachami elementy - wieże kościoła, oraz wysoką kamienicę Jasieńczyka-Jabłońskiego: LINK, po lewej stronie zdjęcia. Te dwa elementy pozwalają na precyzyjne wyznaczenie kierunków świata. Tuż pod wieżami kościoła widać ślepą ścianę kamienicy. Rzut oka na ortofotomapę (posłużymy się warstwą z 1945 roku) i wytyczenie trzech linii (krawędzi kadru i osi środkowej biegnącej ku wieżom kościoła) pozwala precyzyjnie ustalić punkt, z którego wykonano zdjęcie:


Fotograf znajdował się na ostatnim piętrze (a może nawet na dachu) pierwszej oficyny poprzecznej kamienicy przy ul. Noakowskiego 8. Na pierwszym planie widzimy tyły kamienic z bocznymi oficynami przy ul. Lwowskiej - po lewej nr 3, po prawej nr 5. Oba budynki przetrwały wojnę i ich obecny układ doskonale odpowiada temu ze zdjęcia Rassalskiego: LINK. Ściana szczytowa widoczna tuż pod wieżami kościoła to połowa kamienicy przy ul. 6 Sierpnia 11, która ucierpiała podczas bombardowania miasta we wrześniu 1939. Na lewo od niej widzimy też ścianę szczytową domu po drugiej stronie ul. 6 Sierpnia, pod numerem 32: LINK.

Jest wielce prawdopodobne, że oprócz tego ujęcia, fotograf wykonał inne panoramy płonącego miasta z tego samego miejsca. Tak by podpowiadała fotoreporterska logika. Osobiście nie kojarzę takich zdjęć, ale kto wie, być może jeszcze je kiedyś dane nam będzie je zobaczyć.

(P)

PS. Dzięki uprzejmości pana Marcina Piotra Dobrowolskiego - otrzymaliśmy współczesne zdjęcie, wykonane 1 sierpnia 2012, mniej więcej z tego samego miejsca. Serdecznie dziękujemy za to uzupełnienie!!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz