poniedziałek, 19 maja 2014

Kare wozy

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Seria trzech zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego przedstawia zakupioną w roku 1937 dla Zakładu Oczyszczania Miasta nowoczesną śmieciarkę marki Mercedes. Jak można się było domyślać, zdjęcia zostały wykonane na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zlokalizowanego przy ulicy Karowej 3. Na zdjęciu nr 1 oprócz nowo zakupionej śmieciarki widzimy urządzenia techniczne zlokalizowane w części południowej ZOM, zdjęcie nr 2 wykonane zostało w kierunku zachodnim i oprócz wiaty znajdującej się w centralnym miejscu zakładu, widać kamienicę na rogu ulicy Browarnej. Ostatnie zdjęcie wykonane w kierunku północnym pokazuje z kolei zabudowę po drugiej stronie ulicy – Karowa 2 róg Dobra 73 i ścianę południowej oficyny Dobra 75. Na ortofotomapie z roku 1935 poszczególne ujęcia wyglądają następująco:


Nazwa ulicy Karowej pochodzi od wozów ze śmieciami nazywanymi „karami”, a baza dla tych wozów zwana „magazynami karowymi” istniała w tym miejscu od XVIII wieku. Dla osób mniej zaznajomionych z historią Warszawy może być zaskoczeniem, że spokojna, pełna zieleni okolica Dobrej, Karowej i Browarnej (która obecnie wygląda tak: LINK) przez wiele lat była miejscem tętniącym życiem, ciasno zabudowanym kamienicami, fabryczkami, i wciśniętymi między nie instytucjami użyteczności publicznej.

(D)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz