piątek, 26 kwietnia 2013

Dziewczynka z baziami

Nigdy zasadniczo nie miałem wątpliwości, co do miejsca, w którym Edward Falkowski uwiecznił dziewczynkę z baziami. Zdaje się nawet, że wykonał w tym miejscu całą serię zdjęć, bo pamiętam kilka różnych ujęć tego samego tematu. Pewnie nigdy bym nie próbował "wyważać otwartych drzwi", gdyby nie fakt, że w albumie Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Markiewicza, Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952, DSH, 2012, na stronie 29, podpisano to zdjęcie jako: "Plac Trzech Krzyży, dziewczynka sprzedająca bazie w ruinach kościoła św. Aleksandra".Skoro dwaj tak wytrawni varsavianiści "puścili" taki podpis, czuję się w obowiązku dokonania analizy tego zdjęcia i sprostowania pomyłki lokalizacyjnej. Rzecz nie będzie specjalnie trudna, bo kościół pw. św. Kazimierza sióstr sakramentek na Rynku Nowego Miasta, gdzie Falkowski zrobił swoje zdjęcie, był po wojnie dobrze obfotografowany przez wielu innych autorów. Weźmy zdjęcie z portalu fotopolska.eu:


Na czerwono zaznaczyłem mniej więcej kadr Falkowskiego. Fotograf stał nieco bardziej na lewo, ale to szczegół. Kolorowymi strzałkami zaznaczyłem na tym zdjęciu elementy korespondujące z jego zdjęciem. Strzałka błękitna wskazuje blok elewacji leżący w prawym dolnym rogu, strzałka zielona to fragment gzymsu pod pilastrem, strzałka żółta to łuk portalu, widoczny w lewym górnym rogu. Strzałka pomarańczowa wskazuje natomiast spalone belki, z których prawdopodobnie zrobiono krzyż widoczny na zdjęciu z dziewczynką. Jak wspomniałem wcześniej, miejsce było dobrze obfotografowane, tu nie trzeba specjalnej wiedzy varsavianistycznej, wystarczy chwila szperania w sieci by znaleźć kilka podobnych ujęć, które potwierdzą taką lokalizację. Spójrzmy na najciekawsze, które nie pozostawia żadnych wątpliwości: LINK.

(P)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz