czwartek, 28 marca 2013

Praga na ustach całego świata

Zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w identyfikacji zdjęcia wykonanego podczas wyzwolenia Pragi we wrześniu 1944. A ponieważ bardzo lubimy rozwiązywać tego rodzaju zagadki, z miejsca zabrałem się do działań identyfikacyjnych.


Fotografia zaczerpnięta została ze zbiorów Instytutu Yad Vashem. Słaba jakość techniczna zdjęcia wskazywała pewien trop, sugerując iż jest to prasowa reprodukcja. Chwilę szperania w książkach i znalazłem tego potwierdzenie. To samo ujęcie w formie wycinka prasowego z "The Times" zamieszczono w Wielkiej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, cz. 3, tom II, Bellona, 2001, na stronie 233. Jest tu też informacja, że zdjęcie obiegło cały świat: LINK. To dodatkowe zdjęcie, choć jeszcze gorszej jakości, pokazuje jednak nieco więcej tła po prawej stronie i u góry. Dzięki temu jesteśmy już pewni, że to co widać po prawej to zwarta zabudowa, a nie np. rozłożyste drzewo. Widzimy też, że budynek po lewej jest ozdobiony trójkątnym szczytem.

Krótka analiza wszystkich szczegółów, rzut oka na ortofotomapę i w zasadzie mamy gotowe rozwiązanie. Zdjęcie zrobiono na ul. Floriańskiej przy Domu Parafialnym kościoła św. Floriana: LINK.Dopiero teraz, jak się mocniej wpatrzymy w tło naszego zdjęcia to dostrzeżemy zwały gruzu po wysadzonej przez Niemców świątyni. Na zdjęciu lotniczym z Instytutu Herdera LINK nie widzimy co prawda elewacji frontowej Domu Parafialnego, ale kilka innych szczegółów, które potwierdzają taką lokalizację. Zwróćcie uwagę chociażby na ukośny przebieg ogrodzenia tuż za budynkiem. Dom Parafialny, po gruntownym remoncie, ma obecnie stylizowaną na XIX-wiek elewację - usunięto z niej widoczne na archiwalnym zdjęciu balkony, dodano facjatki na dachu i okrągłe okienko w szczycie, ale gabaryty jednoznacznie potwierdzają, że to ten sam budynek.

(P)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz